پـلاک عاشقی

✔ مجنــون الحسیــن.ع.


دلـی که در دو جهــان
جـز تـو هیـچ
یــارش نیست ؛
گـرش تـو یـار نبــاشی
جهـان به کـارش نیسـت ...

✔ کپی بدون ذکر منبع ، حــلال ...
✔ نظر دادن+ پست الکترونیک یا آدرس سایت/ وبلاگ.
✔ با تبادل لینک موافقم.
✔ دوستانی که لینک میشن، درصورتی که کم لطفی کنند در اسرع وقت حذف میشن.


آخرین مطالب
آخرین نظرات

پـلاک عاشقی

در بَــلـا هـمـ مــی چشــم لـــذّات ِ او ، مــاتِ اویــم ماتِ اویـم مـاتِ او ...

۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گناه» ثبت شده است


خــواستـــم کــه

بـــا تـــو درد دل کنـــم !

گـریـــه ام ولـــی

امـــــانم نمی دهـــد ...

× السـّلام علیک یا زینــب کبـری سلام الله علیها ×
ای که از تـربــت مــن می گــذری روضـه نخـــوان !

مــن ِدیـــــوانه به زیــــر لحــــد آشفتــه شـــــوم ...

بعـــد صد ســـال بــــه ارباب قســـم ، زیـــر لحَـــد ؛

نام زیــنب .س. شنـوم لطمـــه زنـان زنـده شــوم ...

بـر دلــم چـــون || گنـــاه ||  چیـــره شـــود ؛

در مجـلــس روضـــــه بـــه دلــــَم سنــگ میـــزنـــم ...
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۱ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۴۶ موافقین ۸ مخالفین ۰ ۱۰ نظر


× الهــی انْتَ اکرم مِنْ انَّ تُسَلِّــمُ الی البلا مِنْ کفیتـه وَ رَحْمَتِـهُ ×

  مـَــن هـمــ ه شـُـــوق تـــــوام ،

منــــگـر بـــه گنـــاه مــَــن ...
× گنــــاه ،

خـــروار خـــَروار بـــ ه دل آدم وارد مـی شــود ،

و بــا او عجیـــن مـی شـــود !

و مثقـــال مثـقـــال بـایـــد خــارج شــود.

مصیبــت اســـت تطهیـــر دل گنـــاه گـــرفتـــه...
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۱ تیر ۹۳ ، ۱۱:۰۳ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۰ نظر

امـــام هــادی علیـــه الســلام :


  × اُذکُر حَسَراتِ التَّفریطِ بِأَخذِ تَقدیمِ الحَزمِ ×


بجــای حســرت و انــــدوه بـــرای عـــدم مــوفقیتــهای گذشتــه،


با گـــرفتــن تصمیــم و اراده قــوی، جبـــران کـــن!


(میزان الحکمة، ج7، ص454)
همیشــه همـــون مـوقعی که از عالــم  و آدم سیــرم،


عشقـــم بـه یکـــی خـیلی خیلی بیشتـــر می شـه...


_____________________________________________________________


+ در وصــف تصـویــر ، یکــ جملــه! لطفـــاً ...


+ حال و هــوای آمــاده شــدن بـرای مهمــونی خــدا 

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۴ تیر ۹۳ ، ۱۲:۳۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۴ نظر


× اعــوذُ بِکِ مِــن صلــوة لا تُـــرفَــع ×


بایــد بــه خـودت پنــاه ببــرم از ایــن نمــازهــام ،


از نمـــازی کــه بـــالا نمی‌ رود و بالایـــم نمــی‌بَــرَد ...لــذت هایمـــان هــم

بایـــد × طعـــم خــــدا × بدهـد !

به ذائقـــ ه || || خــوش نیـایـد ،

لــذتی کــ ه طعــم ذلــت می دهـــد ....✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۷ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۶ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۵ نظر

هــیچ وقـت براے

❖" تـــوبـــہ "❖

دیـر نــیــســت ...  هیــچ وقـــت !
·٠•♥ می دانـــم

بــــه مــــن نـــــزدیڪی ،

نـــــــزدیــــک تـــر از هــــوایـــی کــه

نـفـــــس می ڪـشـــم
....

______________________

بیــــا و لحـظـــهـ هامــــو آسمـــونــی کن (!)


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۷ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۲۵ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۱ نظر

× اَللّـهُمَّ اِنّی اَسْتَغْفِرُکَ لِما تُبْتُ اِلَیکَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فیهِ ×

خــــدایــا مــن ازت آمــرزش می خواهـــم


بـرای گنـاهــانی کــه پـس از تــوبـه کــردن


دوبـــاره بــه آنهــــا دسـت زده‌ ام ...


فــرازی از دعـای ابوحمـــزه ثـمــــالیجــاده زنــدگی بدجــور به پیــچ و خــم افتـاده

دلــم محتـــاج نیـــم نگاهــی از تـوســت ،

اجـابتــی کـن دل خستــه ام را ...

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۶ اسفند ۹۲ ، ۰۸:۳۶ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۶ نظر

گاهــی بـرای ادامه دادن، احتیـــاج داری کسی زیربــازوانـت را بگیــرد....آقــــا جـان نـخوان !

هـر دوشنـبــــه و پـنـج شنبـــه داغ ِ دل تـازه می کـنــی کـه چـه ؟

نخــــوان .... کـم غصـــــه داری ؟

پـرونــــده من کــــه خـوانـدن نـــدارد عـزیــــز دل ...

خستـــه شـــدم از ایـن احسـاس هـای فـلــــه ای،

پُـــــرَم  نـــاجـــــور ....

نـــه... ، مــن یکـی اهــل عمــل نمی شـــوم !

راوی ارونـد می گفت کـه تـو روی مـا حساب بـاز کـرده ای ؛

جـســـارت است ولی ، مـعطـل مـن یـکی نبـاش ....


الهـــــی العـفـــــو....


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۴ بهمن ۹۲ ، ۱۳:۰۶ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹ نظر

گـــوینــــد:

در حـریـــم شمـــا تـوبـــه می خـرنـــد !

شـــرم جـــوان ســر بـــه گریبـــان نگفتنــی سـت ....
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۵ بهمن ۹۲ ، ۰۰:۰۱ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱ نظر

بـه نـام عشــق ...

بــدون فـنّ ِ غــزل ، بی کنــایــه می گویــم:

  × دلـم هــوایی اســت ×


ذنــب یعنـــی دم ...!

گنـــاه را " ذنــب " نامیــدنــد .... از آن رو که دنبـــاله دارد!

گاهــی عصیـــان بخشیـــده می شــود ،

اما دُمـــش به سنــت آفـــرینــش دنبـــالت راه می افتـــد!

خدایــــا پنـــاه می بـــرم بــه تـــو...

از شــــــــــر شیـــطان ،

از خـــودم و از "هـــوای نفســـم" ...

ســر به هـــوا می شــوم گاهــی ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۴ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۵۶ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱ نظر


|| وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یضِیقُ صَدْرُکَ بِمَا یقُولُونَ ||

 ما می دانیــم سینــه‌ات از آنچـه آنهــا می گوینــد تنـگ می شــود ... 

97 الحجـــر


پهبــاد های هـــوس هـــر روز بـــا بمبـــاران دلــم

" یاد خــــدا " را بی گنـــاه  می کشند ...


چه فرقــــــی می کنـــــد

در قفـــس کوچکــــی باشـــی و یا در قفـــس دنیــــا

وقتــــی داستـــان وابستــــه بـــودن اســت

" اَخْـــــــرِجْ حُبَّ الــــــدُّنْیـــــا "

یــا رب مـددی ..


پ.ن: پــــــَـرِ من بـــــاز ، ولــے رفتـه زِ یادم پــــَـرواز ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۵ دی ۹۲ ، ۱۱:۰۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۴ نظر