پـلاک عاشقی

✔ مجنــون الحسیــن.ع.


دلـی که در دو جهــان
جـز تـو هیـچ
یــارش نیست ؛
گـرش تـو یـار نبــاشی
جهـان به کـارش نیسـت ...

✔ کپی بدون ذکر منبع ، حــلال ...
✔ نظر دادن+ پست الکترونیک یا آدرس سایت/ وبلاگ.
✔ با تبادل لینک موافقم.
✔ دوستانی که لینک میشن، درصورتی که کم لطفی کنند در اسرع وقت حذف میشن.


آخرین مطالب
آخرین نظرات

پـلاک عاشقی

در بَــلـا هـمـ مــی چشــم لـــذّات ِ او ، مــاتِ اویــم ماتِ اویـم مـاتِ او ...

۴۷ مطلب با موضوع «کمـی هـــم خــــدا» ثبت شده است× أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ×


جبـران تمــام

شکسـتگی هـایِ دلـم ،

وجــودِ تــوســت ...نیـایــش یعـضی از مـــا آدمهــا بــا خــدا ،


و درخـواست از او بــرای حضــور در زنــدگیـمــان


مانـند شیطنــت بچــه هـایـی است


که در مـی زننــد و …


فـــرار مـی کننــد !
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۹ آبان ۹۳ ، ۱۱:۴۴ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۱ نظر


× رَبَّــنـا افْـــرُغْ علینـــا صَـــبْــراً ×خــواستـــم گلـــه هایـم را یـک بـه یـک

بــرایــت بگــویــم !

امـــّا ...

بگـذریــم ؛

عـــاشـق کــه گلـــه نمی کـنـد ...× عـشــق ِ زمیـنی ، زمیــنت میـــزنــَد ! آسمــــان را دریــاب ... ×


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۹ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۱۷ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۰ نظر

× الهـی العـفو ×


بـــوی ِ نـــاب ِ بهــشـت می دهـد،

همـۀ نــام هــای ِ قشـنــگ ِتـــو ...

می گذارمشــان روی ِ زخــم های ِ دلـــم !
گفتــ ه بـــودی × اَلجَبّـار × ،

یعنــی کســی که جُبــران می کنــد

همــۀ شکستــگی هــایِ دلــت را...

گفتــ ه بـــودی × اَلمُصَـــوِّر × ،

یعنــی کسی کـ ه از نُـــو می ســازد

همـۀ آنچه را ویـران شده است درون ِ دلــت ...

گفتـــ ه بـــودی × الشّافـی × ،

یعنی کسی که شفا می دهد

تمـام ِ زخــم هــایِ عمیـق و نا عـلاج را ....

هــوای ِ دلـم سبک می شـــود ،

بـــا زمـــزمـــ ۀ نـــام هــایِ زیبــایـــت ..._ التمـــاس دعــا...


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۶ تیر ۹۳ ، ۱۲:۰۷ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۸ نظر
حــالِ دلـــم؛ بعــد از أَمَّـــن یُجیــبُ هــا هــم


کـــوک نیـــست ...


ایـــراد از اصـــالت ایـــن × دل × اســت !


خـــودت بــرای دلـَم دعــا بخــوان


دعــای تـــو ،


مستجــاب مـی شــود ...لبخنـــد، در قبــال اخـــم... هنـــر  ِ !✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۰:۲۹ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۵ نظر


× الهــی انْتَ اکرم مِنْ انَّ تُسَلِّــمُ الی البلا مِنْ کفیتـه وَ رَحْمَتِـهُ ×

  مـَــن هـمــ ه شـُـــوق تـــــوام ،

منــــگـر بـــه گنـــاه مــَــن ...
× گنــــاه ،

خـــروار خـــَروار بـــ ه دل آدم وارد مـی شــود ،

و بــا او عجیـــن مـی شـــود !

و مثقـــال مثـقـــال بـایـــد خــارج شــود.

مصیبــت اســـت تطهیـــر دل گنـــاه گـــرفتـــه...
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۱ تیر ۹۳ ، ۱۱:۰۳ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۰ نظر


× اعــوذُ بِکِ مِــن صلــوة لا تُـــرفَــع ×


بایــد بــه خـودت پنــاه ببــرم از ایــن نمــازهــام ،


از نمـــازی کــه بـــالا نمی‌ رود و بالایـــم نمــی‌بَــرَد ...لــذت هایمـــان هــم

بایـــد × طعـــم خــــدا × بدهـد !

به ذائقـــ ه || || خــوش نیـایـد ،

لــذتی کــ ه طعــم ذلــت می دهـــد ....✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۷ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۶ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۵ نظر


× إِلَهِی لا تَرُدَّ حَاجَتِی وَ لا تُخَیِّبْ طَمَعِی وَ لا تَقْطَعْ مِنْکَ رَجَائِی وَ أَمَلِی ×


بعضی ازسجـــده هـــا ،

ذکــــر نمی خـــواهــــــد

اشک کافــی اســـت بـــرای وصـــال یــــار...پنجـــــره را بـــــاز کــــن،


همــــه چیــــز را بـــ ه بـــاد گفتـــه ام ...|| نوشتـــــه هـــایـم بغـــض ِمکتــــوب اســـت ||
پ.ن: التمـــاس دعـــا


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۱:۱۶ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۲ نظر


× مَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ ×


کسی که امید به لقاء اللَّه  دارد ( باید در اطاعت فرمان او بکوشد)


زیرا سرآمدی را که خدا تعیین کرده فرامی رسد و او شنوا و داناست !


سوره عنکبوت،آیـه 5
کمـرهمـّت بسـتـه انـد بـ ه  || شـهـادت || ،


آرمـان هـایـمان در جنـگ نـرم  ...
حتی اگــر بــ ه آخــر خــط هــم رسیــدی

آنجـــــا بــــرای عشــق ،

شــروعی مجـــــدد اســـت ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۱:۱۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۴ نظر

× هُـوَ الَّـذِی أَنْــزَلَ السَّکِینَـةَ فِـی قُـلُـوبِ الْمُـؤْمِنِیــنَ ×

سوره الفتح آیه 4


و مـــرا غیـــر تــو دلـداری نیـست ..


یـا انیــس القلــوب !


خبـرت هسـت کـه غیـر از تــو مــرا یــاری نیـست ؟!
خــدایـــا !

ایـن دل ِ مـــن ، با خـانه تکـانـی هـم

رو بـــ ه راه نمـی شــود ...

بســاز بفــروش کسی سـراغ نـــدارد ؟!
پ.ن : خـوش اسـت خـلوت اگـر یـار ، یـار ِمـن باشـد ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۳ فروردين ۹۳ ، ۱۰:۵۹ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۷ نظر


 × و مـن یتــوکــل علـی الله  فهـــو حسبـــه ×


همیــن کــه خــــدا هســـت کافـــی اســـت 
این روزهـــا ، دلــم

مانند پهـلویـتـان شـده اســت مـــادر !

میخـواهــم دستِ دلــم را بگیــری و دعــایــش کنی ...

آخــهـ میگــن || دعای مـــادر || ،

معجــــزه می‌کنـــــه ....✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۹ اسفند ۹۲ ، ۱۲:۱۹ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۴ نظر