پـلاک عاشقی

✔ مجنــون الحسیــن.ع.


دلـی که در دو جهــان
جـز تـو هیـچ
یــارش نیست ؛
گـرش تـو یـار نبــاشی
جهـان به کـارش نیسـت ...

✔ کپی بدون ذکر منبع ، حــلال ...
✔ نظر دادن+ پست الکترونیک یا آدرس سایت/ وبلاگ.
✔ با تبادل لینک موافقم.
✔ دوستانی که لینک میشن، درصورتی که کم لطفی کنند در اسرع وقت حذف میشن.


آخرین مطالب
آخرین نظرات

پـلاک عاشقی

در بَــلـا هـمـ مــی چشــم لـــذّات ِ او ، مــاتِ اویــم ماتِ اویـم مـاتِ او ...


× فی مَشارِقِ الاَرْضِ وَ مَغارِبِها سَهْلِها وَ جَبَلِها وَ بَرِّها وَ بَحْرِها ×

بــایــد ایـستـــاد و

دوسـت داشتـنــت را ؛

در مقابــل همـه ی دنیــا فـریـاد زد !بــه هــر کــه مـی رسیــم می گوییــم :


  _ التـمـــاس دعــا _


بـه شمــا بــا التمــاس می گـویــم :


× التـمـــاس نـگــاه ×


دعـــا کــه دیـگر جـــای خــود دارد ...

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۲ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۲۹ موافقین ۷ مخالفین ۰ ۱۱ نظر


× ان الله بصیـــر بــالعبــاد ×


مـــن بــه مهمــانی چشــمان ِ تــو ، عــادت دارم
رمضــان رفــت و تــو در خــوابُ ، محـــرم در پیــش


تـــرس مــن ،کــرببــلایــى است کــ ه امضـا نشود


رمضــان آمـد و رفـت ، شاه بــ ه مـــن توشــه بــده


سـی امیـن روز گذشت روزی|| شش گوشه ||بده
پ.ن : امشـب دلــم بــ ه تــاب و سـَرم گـــرم از تــب اسـت ...


_ عیــدتـون مبـارک ، التمـــاس دعــا

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۶ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۲۸ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۷ نظربــه کسانـی کـ ه مــی گوینــد:

خــدایــا جــای × سوره ای به نام عشــق ×

در قــرآنــت خــالــی اسـت ؛

بــایــد گفــت:

بــدان کــه آیـــ ه ی:

وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُـمْ مِـنْ أَنْفُسِــکُمْ أَزْوَاجًــالِتَسْکُنُــوا إِلَیْهَا

عاشقـــانـه تــرین آیــه ی قــرآن اسـت ...سـوره الــروم آیــه 21
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۳۰ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۱ موافقین ۷ مخالفین ۰ ۱۳ نظر

× الهـی العـفو ×


بـــوی ِ نـــاب ِ بهــشـت می دهـد،

همـۀ نــام هــای ِ قشـنــگ ِتـــو ...

می گذارمشــان روی ِ زخــم های ِ دلـــم !
گفتــ ه بـــودی × اَلجَبّـار × ،

یعنــی کســی که جُبــران می کنــد

همــۀ شکستــگی هــایِ دلــت را...

گفتــ ه بـــودی × اَلمُصَـــوِّر × ،

یعنــی کسی کـ ه از نُـــو می ســازد

همـۀ آنچه را ویـران شده است درون ِ دلــت ...

گفتـــ ه بـــودی × الشّافـی × ،

یعنی کسی که شفا می دهد

تمـام ِ زخــم هــایِ عمیـق و نا عـلاج را ....

هــوای ِ دلـم سبک می شـــود ،

بـــا زمـــزمـــ ۀ نـــام هــایِ زیبــایـــت ..._ التمـــاس دعــا...


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۶ تیر ۹۳ ، ۱۲:۰۷ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۸ نظر
حــالِ دلـــم؛ بعــد از أَمَّـــن یُجیــبُ هــا هــم


کـــوک نیـــست ...


ایـــراد از اصـــالت ایـــن × دل × اســت !


خـــودت بــرای دلـَم دعــا بخــوان


دعــای تـــو ،


مستجــاب مـی شــود ...لبخنـــد، در قبــال اخـــم... هنـــر  ِ !✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۰:۲۹ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۵ نظر


مـــا را چـــه کار بـــه اسبــاب سفــره ی کریــم

او صاحب است و خود همــه را جـــور می کند

یــا کریــم اهلبیــتزیــر بـــال و پـَرم را بگیـــر ،

که یــک عمـــر از دوریِ راه ،

برایـــت ای کریـــم ،  بــال بــال زده ام !کریـــم یعنــی ؛

کســی کــ ه × در × را می گشایـــد ،

اگـــر چـه خاطـــره خــوشی از || در || ،

نــداشتـــ ه بــاشــد ...
بهـانه های دلــم را به ِ صــد دانه ِ چــوبی دخیــل بستــه ام

یــــادگار ِ مــــادرم .س. ،

اکــــبر ؛ ؛ سبحـــان ×
پ.ن: میــلاد کریــم اهــل بیـت امام حسن مجتبــی علیه السلام، تبریـک ✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۱ تیر ۹۳ ، ۱۸:۲۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۱ نظر


امشـــب، مســت رُخ یــارم ، مجنـــون ِ رُخ ِ دلــــدارم ،

در دل مِـیـل × نجــــف × دارم ،  یا مـــولا نظـــری کـــن ....
ﺍﺯ ﻋﻤــﻖ ﺩﻝ ِ ﺧﻮﯾــﺶ ﺟﻠـﯽ ﻣـی گــویــَم ،

ﺑــﺎ ﻧــَـغمـــ ﻪ ﯼ ﺑﯿــﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠــــﯽ ﻣـی گــویــَــم؛

ﯾــکــــ ﺭﻭﺯ ﻣـیاﯾــَـﺪ ﮐ ــﻪ ﺑــﻪ ﮔِـــﺮﺩ ﮐَـﻌـﺒـﻪ ... ،

ﮐــــﻮﺭﯼِّ ﻋَـــــﺪُُﻭ ،

|| ﻋلـــی علـــی ||

ﻣـی گــویـــَم ....✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۱ تیر ۹۳ ، ۱۱:۲۴ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳ نظر
_ گفتــمـش:

شیـریـن تـرین حــالــی کـ ه داری ،

چیــست ای عیـــنُ و البَـصـَــر ؟!

_ گفــت:

اجـلـس روضــ ة العبــاس.ع. ،

احـلـــی مـِن عســـل ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۱ تیر ۹۳ ، ۱۱:۱۹ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱ نظر


× الهــی انْتَ اکرم مِنْ انَّ تُسَلِّــمُ الی البلا مِنْ کفیتـه وَ رَحْمَتِـهُ ×

  مـَــن هـمــ ه شـُـــوق تـــــوام ،

منــــگـر بـــه گنـــاه مــَــن ...
× گنــــاه ،

خـــروار خـــَروار بـــ ه دل آدم وارد مـی شــود ،

و بــا او عجیـــن مـی شـــود !

و مثقـــال مثـقـــال بـایـــد خــارج شــود.

مصیبــت اســـت تطهیـــر دل گنـــاه گـــرفتـــه...
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۱ تیر ۹۳ ، ۱۱:۰۳ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۰ نظر


تنهــا بـــه رســـم عاشقــی ام چـــادری شـــدماز خاطــره × چـــادری × شدنــش ،

تعـــریـف می کــرد ،میـگفـت:

رمضـــان نــزدیــک بــود ،

خـــواستــم بـــرای میـهمــانی خـــدا ،

بهتـــریـن لـباس را بپـــوشــم ...

وابـستــــه شـــدم....✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۵ تیر ۹۳ ، ۱۱:۴۸ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۰ نظر