پـلاک عاشقی

✔ مجنــون الحسیــن.ع.


دلـی که در دو جهــان
جـز تـو هیـچ
یــارش نیست ؛
گـرش تـو یـار نبــاشی
جهـان به کـارش نیسـت ...

✔ کپی بدون ذکر منبع ، حــلال ...
✔ نظر دادن+ پست الکترونیک یا آدرس سایت/ وبلاگ.
✔ با تبادل لینک موافقم.
✔ دوستانی که لینک میشن، درصورتی که کم لطفی کنند در اسرع وقت حذف میشن.


آخرین مطالب
آخرین نظرات

پـلاک عاشقی

در بَــلـا هـمـ مــی چشــم لـــذّات ِ او ، مــاتِ اویــم ماتِ اویـم مـاتِ او ...

۹۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نگارخانه حدیث» ثبت شده است
همـانا خـداوند ،

بـه شمـا فرمـان می دهد

که امـانت ها را به صاحبـان آن ، بازگردانیـد ...

سوره نسـاء.آیه 58
مبهـوت مانـده امـ چه بخـوانم تـورا که تو ،

هـم خـود هجـومِ دردی ُ 

همـ سیلِ چـاره ای ! 

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۵ آذر ۹۵ ، ۰۲:۰۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر
خــدا با مـن ِ


تـا تـو با مـن عجیـنی !عشق خوب است اگر یـار ، خـدایی باشـد ...
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۳ آذر ۹۵ ، ۲۲:۱۸ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۵ نظر


× أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ×


جبـران تمــام

شکسـتگی هـایِ دلـم ،

وجــودِ تــوســت ...نیـایــش یعـضی از مـــا آدمهــا بــا خــدا ،


و درخـواست از او بــرای حضــور در زنــدگیـمــان


مانـند شیطنــت بچــه هـایـی است


که در مـی زننــد و …


فـــرار مـی کننــد !
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۹ آبان ۹۳ ، ۱۱:۴۴ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۱ نظر

ذوالفقــارت بـا چـنان ســرعت


بــه هــرکــس خـــورده اســت ؛


مــدتی مبهــوت مـانــده ، تـا بفهمــد مــرده اسـت !بــی عـلی، هــرگز نـشایـد دَم ز دیـنـداری زدن !

کــل ِایـمـان را کسـی دارد ؛

کـه ایـمـانــش علــیست ...پ.ن : اولیــن نظــر ایـن پسـت !✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۲ مهر ۹۳ ، ۱۹:۳۶ موافقین ۹ مخالفین ۰ ۱۶ نظر


× الـسلـامُ عَـلَیـکَ یــا عَلـیَّ بـنَ مـوسـی ، اَیُّـهَـا الـرّضــا ×


جــز مهــر تــو ، در نظــر نیایــد مــا را ...


تشـخیـصِ طبیــبِ مــن || حــرم درمــانـی || سـت !جـان مـَن آقـا، مـرا سـرگـرم کـاشـی هـا نـکن !

میـهمـان ، سـرگـرم صـاحـب خـانـه بـاشـد

بـهتــر اسـت ...

گنبـدت مــال همــه ،

بـاب الجــوادت مـــال ِمــن !

جـای مـن پـشـت در میـخانــه بـاشـد

بـهتــر اسـت ...

پ.ن: بـه حــق ِسلـطان ، اللهــم اشـف کـل مـریـض ...

    +  میــلاد آقــا ، تبریـک ...

    +  التمــاس دعــا

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۴ شهریور ۹۳ ، ۱۲:۱۴ موافقین ۹ مخالفین ۰ ۲۳ نظر
_ گفتــمـش:

شیـریـن تـرین حــالــی کـ ه داری ،

چیــست ای عیـــنُ و البَـصـَــر ؟!

_ گفــت:

اجـلـس روضــ ة العبــاس.ع. ،

احـلـــی مـِن عســـل ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۱ تیر ۹۳ ، ۱۱:۱۹ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱ نظر


× الهــی انْتَ اکرم مِنْ انَّ تُسَلِّــمُ الی البلا مِنْ کفیتـه وَ رَحْمَتِـهُ ×

  مـَــن هـمــ ه شـُـــوق تـــــوام ،

منــــگـر بـــه گنـــاه مــَــن ...
× گنــــاه ،

خـــروار خـــَروار بـــ ه دل آدم وارد مـی شــود ،

و بــا او عجیـــن مـی شـــود !

و مثقـــال مثـقـــال بـایـــد خــارج شــود.

مصیبــت اســـت تطهیـــر دل گنـــاه گـــرفتـــه...
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۱ تیر ۹۳ ، ۱۱:۰۳ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۰ نظر


× اللَّهمَّ ِ انّی أَسألکَ بِرحمَتکَ الَّتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْء ... ×

حال دلــم عجیـب طـوفــانیـست آقـــاجـــان


  ||  السـلام علیکـ یا علــی ابن موســی الـرضــا علیه السلام  ||ایی در کفش یـک دخیـل بسـت !


باغ هــای گــُل دیــدنــد کفـشـــداری

قبـله هـاســت ...اذن دخـول که می خـوانــم دلـــم می لــرزد .

أ أدخـل یا حـجـة الله : ای حجـت خـدا ، آیا وارد شـوم؟

مبـادا بـگوید نـه نیـــا ...

که بـرونِ دَر چـه کردی کـه درون خـانه آیی؟!
پیشنهــادی تکراری ، جهـت احــوالات دلــم : منتظــر یـه اشــارم ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۹ خرداد ۹۳ ، ۱۸:۴۷ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۹ نظر


بی حکمـت نیسـت،  رنگ سیــاه چــادرم را می گویـم !


اینکـه تمـام تـابـش ِ خـورشیـد را می گـیرد ، و ذخیـره می کنـد


الــی یــوم القیــامــة ...خــدا بــرای ایـنکـ ه مــاه بهتــر مشخـص بشـود

عمــــداً  آسمـــان شــب را سیـــاه آفــریــد ...

ببیـنـــم از اینـجـــا ،

اهـل کنـایــ ه گــذر می کننــد ؟!

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۶ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۴ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲ نظر


× وَالطَّیِبــات ُلِطَّیِبیــنَ وَالطَّیِبــون َلِطَّیِبــات ×

و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک هستند


سوره ی نور آیه ی ۲۶کسـی کــ ه ایستـــاده را × قائــم × مــی گوینـد

و کسی که دیگری را مــی ایستانــد × قــــوّام ×

حالا بخـوان || الـرِّجَــالُ قَـوَّامُـونَ عَـلَی النِّــسَاءِ ||

مــــرد کــ ه بـــاشی مـــی ایستــــانی امـ
الهــی نــامــه : الهـــی! لــذت تــرک لــذت را در کامـــم لــذیــذتــــر گـــردان …

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۳ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۴۰ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۵ نظر