پـلاک عاشقی

✔ مجنــون الحسیــن.ع.


دلـی که در دو جهــان
جـز تـو هیـچ
یــارش نیست ؛
گـرش تـو یـار نبــاشی
جهـان به کـارش نیسـت ...

✔ کپی بدون ذکر منبع ، حــلال ...
✔ نظر دادن+ پست الکترونیک یا آدرس سایت/ وبلاگ.
✔ با تبادل لینک موافقم.
✔ دوستانی که لینک میشن، درصورتی که کم لطفی کنند در اسرع وقت حذف میشن.


آخرین مطالب
آخرین نظرات

پـلاک عاشقی

در بَــلـا هـمـ مــی چشــم لـــذّات ِ او ، مــاتِ اویــم ماتِ اویـم مـاتِ او ...

۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دلتنگی های من» ثبت شده است× رَبَّــنـا افْـــرُغْ علینـــا صَـــبْــراً ×خــواستـــم گلـــه هایـم را یـک بـه یـک

بــرایــت بگــویــم !

امـــّا ...

بگـذریــم ؛

عـــاشـق کــه گلـــه نمی کـنـد ...× عـشــق ِ زمیـنی ، زمیــنت میـــزنــَد ! آسمــــان را دریــاب ... ×


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۹ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۱۷ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۰ نظر
اسـت ، درایـن و پــریشــان تــر

کــه می خــواهـــد را نگــه دارد ×


خــودم را گمـ کــرده ام ،

و تمامـ پیــچ و تــاب هــای اسلیـمـی امـ را !

میــان تـذهیــب چشــمـ هـایـت ...

شــده ام گل قالــی !✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۱:۲۹ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۷ نظر


 × وامّا بَعد فَحَیّ هَلا٬ فَاِنَّ النّاس یَنتَظِرونَکَ لا‌‌رایَ لَهُم فی غَیرکَ فَالعَجَلَ ثُّم العَجَلَ العَجَلَ ×


بیـا که مــردم چشم به راه ِتــوهستنــد


و بــ ه غیـــرازتـــونظـــری نــدارنــد ،


بشتـــاب...  بشتــاب...  بشتــاب...


بخشی از نامه کوفیان به امام حسین .ع.  نفس المهموم.ص.۴۲تــو بخـواهـــی ،آدم می شـــوم !

خــودم بــارهـا خـــواستــم

امّـا نشـــد ...هــم اکنــون || در اوج ِ اوج اسـت ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۱۳ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۳ نظر


سخــت اســـت !


بی هـــَوا ، بــــه هـــــوا بـــروی ...

بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

× عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت ×

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی ،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم ...

✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۳۰ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۱۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹ نظر

× هُـوَ الَّـذِی أَنْــزَلَ السَّکِینَـةَ فِـی قُـلُـوبِ الْمُـؤْمِنِیــنَ ×

سوره الفتح آیه 4


و مـــرا غیـــر تــو دلـداری نیـست ..


یـا انیــس القلــوب !


خبـرت هسـت کـه غیـر از تــو مــرا یــاری نیـست ؟!
خــدایـــا !

ایـن دل ِ مـــن ، با خـانه تکـانـی هـم

رو بـــ ه راه نمـی شــود ...

بســاز بفــروش کسی سـراغ نـــدارد ؟!
پ.ن : خـوش اسـت خـلوت اگـر یـار ، یـار ِمـن باشـد ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۳ فروردين ۹۳ ، ۱۰:۵۹ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۷ نظر


در ره || || کــه از سیــــل بــلا نیـست گـــذار ،

کـــرده ام خــاطر خـود را بـــه ...
تـــا میخـــوام پـــا بــــذارم

رو عهــــدی کــهـ بستــــه دلـــــم

تــــوی حــــرم ...

یـکــی دستــــاش ُ میـــذاره

دوبـــاره مثــل قدیمــــا

رو ســـرم ...

_______________________


هـوایـت ، هـوای ِ زنـدگـی را از سَـرم پـَرانـــده

دلــَـم هـَـوای زیـارتـــت را دارد ،

کــآش هــَـوایش را داشتــه باشــی ...
✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۷ فروردين ۹۳ ، ۱۰:۳۷ موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۶ نظر


ایــن صیغـــه های صـــرف افعـــال هـمـ

حکایـــت جالبے دارنـــد !

مثـــلا :

|| مفــــرد مذکـــر غـائـــب || ،

تـــازه ضمیــــرش هـــمـ مستـتـــر اســت

یعـنے پنــهــــان ...شــب اســت و

در بــهـ در کوچــــه هــای پــُر دردَم ...

فقیـــر و خـستـــه !

بـــه دنبـــال گــُم شــده امـ می گـــردم

اسیــــر ظلمتــــم ...

ای مــــاه ! پس کجـــا مـانــــدی !؟

مـــن بــــهـ اعتبــــار تــــو فـانــــوس نیــــاوردمـ ...


✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۰۷ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۵۲ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۱ نظر


 × و مـن یتــوکــل علـی الله  فهـــو حسبـــه ×


همیــن کــه خــــدا هســـت کافـــی اســـت 
این روزهـــا ، دلــم

مانند پهـلویـتـان شـده اســت مـــادر !

میخـواهــم دستِ دلــم را بگیــری و دعــایــش کنی ...

آخــهـ میگــن || دعای مـــادر || ،

معجــــزه می‌کنـــــه ....✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۹ اسفند ۹۲ ، ۱۲:۱۹ موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۴ نظر


 × فَــــإِنَّ مَـــعَ الْعُـسْـــرِ یُـسْــراً ×


|| کـــربـــن ||  بـــه نــظـرم ،


نظـر کـرده تـریـن عنصـر عالـم اسـت !


چـون وقتــی از پـس آزمـایـشهـــای ســخت بـر می آیـد ،


خــدا از روسیـاهـی درش می آورد  ...


  و رو سپیــدش می کنــــد !


مـے شود:  ◥ المـــــــاس ◣


  + بـدا بـه حـال مـن اگـر از  کـربن  کمتــــر بـاشـم ...می خواهـم با تسبیـح اشـکهایم ذکـر گـویت باشـم ،

همیـن کـه تسبیـح تمـام نمـی شـود بـرای آرامشـم کافیــست ...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۱۷ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۱۷ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر


تمــام دقیقــه‌ هـــای بــی‌ دغدغــه‌ ام با تـــــو گــذشت ...

|| أَلا بِــذِکـــرِ اللَّهِ تَطْمَئِــنُّ القُلُــــوبُ ||هـــوایــی رو کــه تـــو نــفـــس می کشـــی ،

دارم راه میـــــرم بـغــل مــی کنــــم ....


دل در خیــــال رفتــــن و مـــن فــکر مانــــدن !

او پـختـــه راه اســت و مــــن ،

خــــام رسیـــــدن ...


پ.ن: تمـــوم شهـــر خـــوابیـــدن ، مـــن از فکــــر تــــو بیـــدارم...✔ مجنــون الحسیــن.ع.
۲۶ بهمن ۹۲ ، ۰۱:۴۶ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر